Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim (Grodzisk Mazowiecki)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim
11-go Listopada 33
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim może przyznać lub odmówić udzielenia świadczeń pomocy społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego. Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.   OPS w Grodzisku Mazowieckim oferuje:   1. Świadczenia pieniężne:   a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.   2. Świadczenia niepieniężne:   a) praca socjalna, b) bilet kredytowany, c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, d) składki na ubezpieczenie społeczne, e) pomoc rzeczowa, f) sprawienie pogrzebu, g) poradnictwo specjalistyczne, h) interwencja kryzysowa, i) schronienie, j) posiłek, k) niezbędne ubranie, l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, m) specjalistyczne usługi opiekuńcze, n) pobyt w domach pomocy społecznej.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Mazowieckie