Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (Gryfino)

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Dębcach jest to placówka świadcząca całodobowe usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej, przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych.

  Dom świadczy usługi zaspokajając mieszkańcom potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające poprzez zapewnienie: miejsca zamieszkania w pokojach 1,2,3,4-osobowych (łącznie jest 26 pokoi) całodziennego wyżywienia umożliwia realizację świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej raz w tygodniu do ośrodka przyjeżdża lekarz (ZOZ w Gryfinie) na wizyty kontrolne, pielęgnacji oraz pomocy w podstawowych czynnościach życiowych mieszkańców, zapewnia wsparcie duchowe i psychiczne możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej i rehabilitacji (wg możliwości), realizacji potrzeb kulturalnych, podtrzymywanie sprawności i aktywności pensjonariuszy, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, w tym nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem, przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność do informacji o nich.   W ramach terapii zajęciowej prowadzone są następujące zajęcia: terapia pracą – zajęcia z zakresu prac artystycznych, wyszywanie serwetek, wykonywanie gobelinów,...