Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (Henryków)

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Celem Naszego Domu jest : - zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, - świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających w zakresie indywidualnych potrzeb mieszkańca.   Usługi bytowe: -  zapewnienie miejsca zamieszkania, pozbawionego barier architektonicznych, -  wyżywienia w postaci 4 posiłków dziennie w tym zestaw dietetyczny, -  odzież, obuwie, środki higieny Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne: pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych: - opieka medyczna - opieka  kapłana Usługi wspomagające:  - terapia, - rehabilitacja, - wspieranie kontaktów z rodziną i środowiskiem.   Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu z udziałem samego mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma swojego opiekuna i jest nim pracownik pierwszego kontaktu. Osoby te tworzą zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który dba o wykonanie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Ogromną pomocą służy pracownik socjalny, który jest...