Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści
Telefon:
54 230 46 00
Strona WWW:
www.bip.powiat.wloclawski.pl/?cid=279

Lokalizacja:

Adres: Narutowicza 65, Izbica Kujawska

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści

Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej jest obiektem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Dom zabezpiecza podstawowe, uzasadnione potrzeby Mieszkańców na poziomie swoich możliwości.

 

W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,

- utrzymanie czystości pomieszczeń mieszkalnych (z pomocą Mieszkańca z uwzględnieniem jego sprawności) przy użyciu sprzętu i środków czystości zakupionych przez Dom.

 

W zakresie usług opiekuńczych Dom oferuje:

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców,

- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

 

W zakresie działań wspomagających Dom zapewnia:

- możliwość udziału Mieszkańca we wszystkich formach terapii oferowanych przez Dom, dostosowanych do możliwości Mieszkańca,

- stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,

- wsparcie zmierzające do umożliwienia Mieszkańcowi powrotu do środowiska w miarę jego możliwości,

- wsparcie działań na rzecz środowiska lokalnego.

 

W zakresie potrzeb zdrowotnych Dom zapewnia:

- pielęgnację,

- leki oraz sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym,

- rehabilitację leczniczą,

- działania zapobiegawcze oraz promowanie zdrowia.

 

W zakresie usług Dom w każdym przypadku uwzględnia indywidualne potrzeby Mieszkańca.

 

  • Dla kogo: dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
  • Liczba miejsc: 60