Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści (Izbica Kujawska)

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Orioniści
zobacz więcej (2)
Adres:
Narutowicza 65, Izbica Kujawska
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • wyżywienie
  • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • pokój dzienny
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja
  • kaplica
  • sala terapii zajęciowej

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej jest obiektem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.    Dom zabezpiecza podstawowe, uzasadnione potrzeby Mieszkańców na poziomie swoich możliwości.   W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia: - miejsce zamieszkania, - wyżywienie, - utrzymanie czystości pomieszczeń mieszkalnych (z pomocą Mieszkańca z uwzględnieniem jego sprawności) przy użyciu sprzętu i środków czystości zakupionych przez Dom.   W zakresie usług opiekuńczych Dom oferuje: - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, - podnoszenie sprawności i aktywności mieszkańców, - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.   W zakresie działań wspomagających Dom zapewnia: - możliwość udziału Mieszkańca we wszystkich formach terapii oferowanych przez Dom, dostosowanych do możliwości Mieszkańca, - stymulowanie, nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, - wsparcie zmierzające do umożliwienia...

Galeria