Jak kupować tańsze leki

Jak kupować tańsze leki
Drukuj Skomentuj

Ceny leków są wysokie i niestety zasobność portfela przeciętnego emeryta w Polsce jest niewystarczająca. Dowiedz się zatem jak nie przepłacać oraz uzyskać tańsze lekarstwa.

Tańsze leki mogą kupić osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia. Różnicę w cenie, która jest niekiedy kilkukrotna, refunduje NFZ. Ceny leków refundowanych diametralnie różnią się od lekarstw dostępnych w zwykłej sprzedaży detalicznej, dlatego też warto wiedzieć kto ma uprawnienia do kupowania po niższej cenie. Co więcej, część osób ze względu na wiek bądź stan zdrowia może otrzymać leki bezpłatnie!

Sprawdź też jakie ulgi przysługują starszym osobom, wejdź: Jakie są ulgi dla seniorów?

Dodatkowe uprawnienia do kupowania tańszych leków przysługują:
- inwalidom wojennym oraz ich współmałżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu
- wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach oraz osobom represjonowanym, uprawionym do renty rodzinnej
- inwalidom wojskowym (mają oni prawo do bezpłatnych leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu na listach refundowanych)
- żołnierzom - mają prawo do bezpłatnych leków bez dopłat do limitu
- obecnym oraz byłym pracownikom zakładów produkujących wyroby zawierającym azbest
- honorowym dawcom przeszczepów, którzy mają prawo do leków podstawowych i uzupełniających do wysokości określonego limitu
- kobietom nieubezpieczonym w okresie ciąży bądź porodu
- nieubezpieczonym osobom do 18 roku życia

Tego typu leki, jakie mogą otrzymać uprawnione do tego osoby, powinny być oznaczone symbolem "Rp" oraz winny znaleźć się na liście zatwierdzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Warto także pamiętać, iż istnieją tańsze zamienniki niektórych leków. Zatem odwiedzając aptekę trzeba zapytać czy dostępny jest w sprzedaży tańszy zamiennik, który ma takie same działanie oraz skutek - więc po co przepłacać!

Portfel emeryta bywa mało zasobny. Dowiedz się jak to zmienić, zobacz: Jak podwyższyć emeryturę

Do najdroższych leków należą te, które są stosowanie do leczenia bardzo rzadkich schorzeń. Producenci krajowi mogą zawyżać ceny ze względu na konieczność importu nowoczesnych technologii. A na podstawie przepisów unijnych można sprowadzić leki z krajów wspólnotowych - które będą znacznie tańsze niż te dostępne w Polsce. Dostawca danego preparatu powinien do niego dołączyć dokument, który potwierdzi, że produkt jest legalnie dopuszczony do obrotu za granicą.

Tańsze leki można także dostać przez Internet za pośrednictwem wirtualnych aptek. Wirtualne apteki działają zgodnie z przepisami prawa, w związku z czym nieuzasadnione są obawy o jakość usług tego typu placówek. Co więcej, w niektórych wirtualnych aptekach można nawet zakupić leki na receptę!

Internet otwiera przed seniorami nowe możliwości! Dowiedz się więcej, wejdź: Internet dla seniorów

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (1)

Słowa kluczowe