Jak nowe technologie wspierają osoby starsze?

Jak nowe technologie wspierają osoby starsze?
Drukuj Skomentuj

Problem starzejących się społeczeństw dotyczy większości państw rozwiniętych, gdzie nieustannie wydłuża się przeciętna długość życia. Według danych Eurostatu, w 2018 r. prawie 20 proc. ludności UE miało co najmniej 65 lat. Do 2100 r. liczba osób w wieku powyżej 80 lat w UE zwiększy się ponad dwukrotnie i wynosić będzie blisko 15 proc. populacji. Jak mogą pomóc nowoczesne technologie?

Skutki starzenia się społeczeństwa?

 

Na starzenie się społeczeństw ma wpływ duży wzrost średniej długości życia, ale także widoczny od kilku lat niski, a nawet ujemny przyrost naturalny. Polska także wpisuje się w te trendy. Według statystyk Banku Światowego, w 1950 r. mediana wieku Polaków wynosiła 25,8 roku. To oznacza, że połowa mieszkańców Polski była starsza. W 2012 r. wartość ta wynosiła już 38,2 roku, a w 2050 r. ma wynieść 51 lat!

 

Starzenie się społeczeństw prowadzi do problemów gospodarczych- coraz większe nakłady budżetowe przeznaczane są na opiekę zdrowotną i zabezpieczenia społeczne. Zmniejsza się równocześnie liczba osób aktywnych zawodowo. Rosnąca liczba seniorów to także przymus wypracowania rozwiązań służących opiece nad osobami starszymi.

 

Od niedawna mówimy o pojęciu "silver economy", które oznacza system ukierunkowany na potrzeby osób starszych oraz wykorzystanie ich potencjału. W 2015 r. Bank of America szacował ówczesną wartość srebrnej gospodarki na 7 bilionów dolarów rocznie, co wtedy czyniło ją 3. największą gospodarką na świecie. Powstają różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które odpowiadają na potrzeby seniorów.

 

Zainteresowanie technologiami wśród osób starszych zwiększyła pandemia COVID-19. Według informacji PayPal od marca do kwietnia 2020 r. osoby w wieku powyżej 50 lat stanowiły najszybciej rozwijający się segment wśród ich klientów. Pandemia doprowadziła do  konieczności rozpoczęcia korzystania z zakupów online oraz płatności cyfrowych.

 

Sprawdź również: Seniorzy i internet - o pokoleniu 60+ w sieci

 


Rozwiązania start-upów w służbie osobom starszym

 

Od kilku lat naukowcy pracują nad stworzeniem robota, który ma stać się towarzyszem osób starszych. Powstały w 2011 r. amerykański start-up INF Robotics Fairfax stoworzył robota „Rudy”, którego głównym zadaniem jest pomoc starszym osobom w wykonywaniu codziennych czynności. Ma także pilnować przyjmowania leków na czas i, w razie konieczności, łączyć się z rodziną czy opiekunem. Już na początku finansowania firma zebrała na pomysł łącznie 70 000 dolarów od Centrum Innowacyjnych Technologii z siedzibą w Herndon i aniołów biznesu.

 

Na początku 2020 roku izraelski start-upowi Intuition Robotics zebrał aż 36 milionów dolarów w celu stworzenia robota ElliQ, który jest najważniejszym produktem firmy. Twórcy nazywają go asystentem społecznym, a jego celem jest zminimalizowanie poczucia samotności u osób starszych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji możliwe jest prowadzenie z robotem rozmowy, która jest zamiennikiem kontaktu z drugim człowiekiem.

 

Również szwedzki startup Nectarine Health wprowadził rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję do zdalnego monitorowania stanu zdrowia osób starszych. Produktem firmy jest lekka opaska na rękę, która zbiera dane medyczne. Są one przesyłane bezpośrednio na platformę w chmurze i pozwalają monitorowanie stanu zdrowia seniorów oraz ewentualnych sytuacji kryzysowych. Alerty z opaski są dostępne dla opiekunów za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

 

Interesującym projektem, skierowanym do osób powyżej 60. roku życia jest Goldies. To marka społeczna, która tworzy wysokiej jakości akcesoria modowe, np. czapki, rękawiczki. Wykonywane one są ręcznie przez osoby starsze, które dzięki temu zwiększają swoją aktywność społeczną, jak również oczywiście mają szansę na dodatkowy zarobek. Jest to też forma międzypokoleniowej współpracy pomiędzy nowoczesnymi projektantami a znającymi wszelkie tajniki sztuki rzemieślniczej seniorkami.

 

 Urządzeniem z Polski, które monitoruje stan zdrowia seniorów, jest opaska SOS firmy SiDLY. Jest ona wykonana z materiałów medycznych i nadaje się do użytkowania także w szpitalach, bo można ją w łatwy sposób zdezynfekować. Opaska zwiększa bezpieczeństwo osoby objętej opieką, poprzez możliwość prowadzenia systematycznych pomiarów i bieżący monitoring parametrów zdrowia. Jej celem jest również zwiększenie komfortu psychicznego opiekuna. Opaska posiada m.in. przycisk SOS (podpisany również językiem Braille’a), detektor upadku oraz lokalizator GPS. Urządzenie jest już dostępne w 14 krajach.

 

- Nigdy nie planowałam, że w przyszłości będę kreować rynek teleopieki. Doświadczenie życiowe, z jakim musiałam zetknąć się kilka lat temu, sprawiło, że znalazłam w sobie siłę do tego, by stworzyć jeden z najbardziej innowacyjnych produktów teleopieki w Europie, który pomoże nie tylko najbliższej mi osobie, ale i innym osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi. – tłumaczy na stronie firmy Edyta Kocyk, Założycielka i Prezes Zarządu SiDLY.

 


Technologia pomaga seniorom!

 

Rozwiązania ważne dla seniorów dotyczą nie tylko monitorowania ich stanu zdrowia, ale także pomocy w oswojeniu otaczającej ich rzeczywistości. W Centralnym Domu Technologii prowadzone są zajęcia edukacyjne dla osób starszych. Ich twórcy nazywają seniorów „cyfrowymi debiutantami”. W czasie pandemii zajęcia zostały częściowo przeniesione do formy zdalnej jako webinary. 

 

We wrześniu 2020 r.powstała również kolejna edycja programu Silver Starters, prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi i międzynarodowe konsorcjum EIT Health. Jest to inicjatywa szkoleniowo-biznesowa dla seniorów, w ramach której otrzymują oni wsparcie w tworzeniu innowacji i rozpoczynaniu drogi start-upowej. Program składa się z 8-tygodniowego cyklu szkoleń oraz wsparcia mentorskiego.

 

Zwiększająca się długość życia i liczba aktywnych seniorów jest niszą dla wypracowania rozwiązań z wielu obszarów – zarówno ochrony zdrowia, jak i wykorzystujących kompetencje zawodowe osób 60+. Jest to też wyzwanie dla nas wszystkich, bo każdy z nas może stać się cyfrowym nauczycielem osób starszych lub pomocą w ich codziennych obowiązkach.


Sprawdź także: Internetowe Konto Pacjenta - krótka instrukcja założenia konta

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!