Jak przygotować biznesplan domu seniora?

Jak przygotować biznesplan domu seniora?
Drukuj Skomentuj

Planujesz otworzyć prywatny dom seniora? Prowadzenie domu dla osób starszych to nie tylko praca z misją, ale też opcja na dochodowy biznes. By jednak w pełni wykorzystać potencjał tego pomysłu, przed założeniem warto przygotować biznesplan domu seniora. Biznesplan jest źródłem najważniejszych informacji dotyczących projekty. Dodatkowo w biznesplanie zawierają się potencjalne szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia domu seniora. Podpowiadamy, co powinno znaleźć się w takim biznesplanie.

Pamiętaj, że założenie domu seniora wiąże się ze spełnieniem określonych kryteriów. Więcej o wymogach prawnych przeczytasz w artykule: Jak założyć prywatny dom seniora - poradnik

 

Dlaczego warto przygotować biznesplan domu seniora?

 

Biznesplan ma na celu ukazanie mocnych i słabych stron prowadzenia takiej działalności, jak również wskazanie szans i zagrożeń. Dodatkowo, biznesplan określa konkurencję na rynku oraz wyliczenia finansowe.

 

Warto pamiętać, że sam pomysł na biznes nie wystarczy. Należy opracować też skuteczny plan jego wdrożenia. Biznesplan jest więc sposobem na sprecyzowanie pomysłu oraz wskazanie metod na osiągnięcie założonego celu.

 

Co powinno być zawarte w biznesplanie domu seniora?


Biznesplan domu seniora powinien dowodzić, że przedsięwzięcie zapewni płynność finansową oraz przyniesie zysk wystarczający na pokrycie wszelkich wydatków związanych z firmą. Podstawowe elementy, które powinny zawierać się w biznesplanie, to: ogólny plan wykonawczy, informacja o firmie, usługi lub produkty, analiza rynku, strategia i wdrażanie, opis zarządu, plan finansowy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, jakie powinny zawierać się w biznesplanie.

 

Wprowadzenie


Wprowadzenie ma na celu scharakteryzowanie i przedstawienie projektu. Najlepiej napisać je po opracowaniu całego biznesplanu.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia


W biznesplanie należy zawrzeć m.in.:

 

 • misję - powód, dla którego przedsięwzięcie ma być uruchomione oraz sprecyzowanie funkcji, jakie dom seniora ma spełniać w przyszłości,
 • wizję - koncept przyszłości, tj. do czego dąży przedsiębiorca,
 • cel - pożądany przyszły stan,
 • informacje podstawowe - nazwa, dane osobowe właścicieli, forma organizacyjno-prawna, ewentualnie historia przedsiębiorstwa lub geneza powstania;

 

Opis zamierzenia inwestycyjnego


Biznesplan powinien zawierać w sobie opis m.in.:

 

 • prawnego uwarunkowania funkcjonowania domu seniora,
 • zakresu usług,
 • lokalizacji domu seniora,
 • charakterystyki obiektu (+ wizualizację),
 • wartość inwestycji;

 

Plan organizacyjny


Plan organizacyjny określa właściwe funkcjonowanie domu seniora. Zawiera on m.in.:

 

 • określenie wykonawcy i osoby nadzorującej proces,
 • określenie struktury organizacyjnej,
 • określenie zasobów, produktów i usług;


W tej części można też zawrzeć głównych kontrahentów i dostawców.

Istotne jest zaplanowanie realizacji działań według harmonogramu.

 

Analiza rynku


Analiza rynku dotyczy m.in.:

 

 • potencjalnych odbiorców,
 • konkurencji,
 • prognozy dla funkcjonowania obiektu (szanse, zagrożenia),
 • planowanych działań marketingowych


Określając pozycję domu seniora na rynku, warto wykorzystać analizę SWOT. Z kolei przy planowaniu strategii marketingowej można wykorzystać składowe marketing-mixu (produkt/usługa + cena + dystrybucja + promocja).

 

Zobacz też: Wypromuj swój Dom Opieki z Domyseniora.pl!

 

Analiza finansowa


Plan finansowy określa przewidywane koszty i przychody z prowadzenia domu seniora. Ma ona na celu obiektywnie ocenić opłacalność przedsięwzięcia i ocenić ryzyko. W analizie finansowej należy uwzględnić m.in.:

 

 • koszty początkowe,
 • koszty zasobów ludzkich,
 • koszty świadczenia usług i potrzebnych produktów,
 • koszty usług księgowej oraz ubezpieczenia obiektu,
 • koszty związane z użytkowaniem obiektu,
 • rachunek przychodów;

 

Podsumowanie


Podsumowanie powinno nie tylko zawierać najważniejsze informacje z biznesplanu, ale też mieć charakter sprzedażowy.

 

 

Może zainteresuje Cię również: Jak założyć rodzinny dom seniora - aktualne wymagania

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe