Jak uzyskać 500 plus na seniora?

Jak uzyskać 500 plus na seniora?
Drukuj Skomentuj

Od 1 października 2019 r. można starać się o 500 plus dla seniora, który jest niezdolny do samodzielnej egzystencji. Kto dokładnie może uzyskać to świadczenie? I jak uzyskać pomoc finansową? Podpowiadamy w artykule.

Przeczytaj również: Usługi opiekuńcze dla seniora w domu - jak załatwić?

 

Kto może uzyskać 500 plus?


Świadczenie mogą uzyskać seniorzy, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji oraz nie są uprawnieni do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie są uprawnieni do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych). Seniorzy, którzy są uprawnieni do tych świadczeń mogą otrzymać 500 plus pod warunkiem, że łączna wysokość brutto tych świadczeń nie przekracza 1600 zł.

Ponadto, senior musi spełniać następujące warunki:

 

 • ma polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem  jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA),
 • zamieszkuje w Polsce,
 • nie jest tymczasowo aresztowany ani nie odbywa kary pozbawienia wolności – z wyjątkiem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;

 

Wysokość świadczenia


500 plus w pełnej kwocie przysługuje seniorom, którzy nie otrzymują innych świadczeń pieniężnych ze środków publicznych.


W przypadku gdy senior otrzymuje takie świadczenia, ale ich kwota nie przekracza 1600 zł, może otrzymywać mniejsze dofinansowanie. Wysokość świadczenia będzie różnicą między kwotą 1600 zł a kwotą przysługujących mu świadczeń.

 

Może zainteresuje Cię też: Kiedy gmina płaci za pobyt seniora w DPS? Przepisy po zmianach w 2019 roku

 

Jak uzyskać 500 plus?

 

1. Przygotuj dokumenty:

 

 • Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wniosek ten możesz pobrać na stronie www.zus.pl. albo zdobyć w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;
 • Dokumenty potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, czyli:

 

- orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów (jeśli ZUS posiada takie orzeczenie w dokumentacji emerytalno-rentowej – nie trzeba go dołączać)
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
- orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
- dokument potwierdzający prawo i wysokość do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych – jeśli prawo do takich świadczeń przysługuje;

 

 • Prawomocny wyrok sądu, którym sąd przyznał  prawo do dodatku pielęgnacyjnego;


Jeśli senior nie posiada orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

 

 • zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem  wniosku, 
 • posiadaną dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

2. Złóż dokumenty


Wniosek można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.


Dokumenty można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS albo pocztą.


Pamiętaj: nie składaj wniosku o 500 plus na seniora wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania świadczenia.

 

3. Czekaj na decyzję


Decyzja będzie wydana w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Potrzebujesz pomocy?


Możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS: 

 

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej
 • pod numerem telefonu 22 560 16 00
 • za pośrednictwem e-maila cot@zus.pl
 • przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
 • przez czat na stronie www.zus.pl (pon.-pt. w godzinach 7.00-18.00)
 • w najbliższej jednostce organizacyjnej ZUS

 

Sprawdź: Opieka nad seniorem - gdzie szukać wsparcia?

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe