Jak uzyskać grupę inwalidzką?

Jak uzyskać grupę inwalidzką?
Drukuj Skomentuj

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  może znacznie ułatwić życie. Upoważnia ono osobę niepełnosprawną  do korzystania z różnego rodzaju uprawnień,  ale też ulg czy świadczeń, w tym dostępne są ulgi podatkowe dla niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o grupę inwalidzką?


O grupę inwalidzką może ubiegać się każdy emeryt, który cierpi na „naruszenie sprawności organizmu” i musi przez to zmagać się z pewnymi ograniczeniami.

 

Co zrobić, by uzyskać grupę inwalidzką?


W pierwszym etapie starań o grupę inwalidzką, należy zgłosić się do Powiatowego (lub Miejskiego) Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wypełnionym wnioskiem, który można pobrać z rządowej strony internetowej instytucji lub odebrać bezpośrednio w placówce. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem ośrodków pomocy społecznej.


Wniosek powinien być uzupełniony o aktualne dokumenty potwierdzające stan zdrowia seniora. Do dwóch miesięcy po złożeniu wniosku senior powinien otrzymać pisemne wezwanie, do stawienia się na  komisję w ciągu 14 dni. 


Na komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia należy stawić się osobiście, by prawidłowo ocenić stan zdrowia. Jeśli dla seniora byłoby to zbyt niebezpieczne,  to na komisji może stawić się osoba upoważniona (przedstawiciel ustawowy).


Decyzję komisji senior otrzymuje zwykle w czasie do dwóch tygodni.

 

Grupa inwalidzka


Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:


III – Lekki stopień niepełnosprawności:

Sprawność może być rekompensowana za pomocą środków technicznych lub pomocniczych.

II – Umiarkowany stopień niepełnosprawności:

Zdolność do pracy jest możliwa jedynie w warunkach pracy chronionej, a pełnienie ról społecznych wymaga częściowej pomocy osób trzecich.

I – Znaczny stopień niepełnosprawności:

Niezdolność do pracy lub ograniczenia w wykonywaniu pracy. Wymagana jest stała opieka lub pomoc osób trzecich.

 

Symbole niepełnosprawności


01-U – niepełnosprawność intelektualna,
02-P – choroby psychiczne,
03-L – dysfunkcje narządu słuchu lub mowy,
04-O – wady narządu wzroku,
05-R – upośledzenie narządu ruchu,
06-E – zaburzenia epileptyczne,
07-S – choroby układu oddechowego i układu krążenia,
08-T – choroby układy pokarmowego,
09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
10-N – choroby neurologiczne,
11-I – inne, np. endokrynologiczne,
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!