Jak wygląda życie seniorów w Polsce?

Jak wygląda życie seniorów w Polsce?
Drukuj Skomentuj

W Polsce z każdym rokiem przybywa osób starszych, a prognozy przewidują, że taka sytuacja utrzyma się jeszcze przez najbliższe lata, ponieważ zaczną starzeć się ludzie urodzeni w okresie wyżu demograficznego. Według wyliczeń, w 2050 roku, w wieku 60+ będzie ponad 40 proc. Polaków. 

Trochę demografii...

 

Z zestawienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w końcu 2016 r. liczba ludności Polski wynosiła 38,4 mln, z czego ponad 9 mln - prawie 24 proc. - stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. Dziś, prawie 18 proc. w grupie emerytów to osoby, które mają 80 lat i więcej. Jak mówią statystyki - na 100 starszych panów przypada 114 starszych pań. Okazuje się, że znacznie więcej seniorów mieszka w miastach, niż na wsiach. 

 

Jak definiować seniora?

 

Według europejskich standardów, za osobę starszą uważa się ludzi, ktorzy ukończyli 65. rok życia. Dla wielu seniorów wiek emerytalny nie ma jednak znaczenia, ponieważ ciągle pozostają aktywni zawodowo i społecznie. Niestety, w naszym powszechnym odczuciu, starzenie się to czas zmagania się z różnymi chorobami, czas izolacji, odtrącenia i samotności.


We własnych oczach...

 

Kiedy przychodzi starość seniorzy są zaskoczeni. Dusza wciąż ma 20, 30 lat, ale nogi już nie nadążają, wątroba buntuje się przeciwko tłustym i obfitym posiłkom, zakupy stały się dziwnie ciężkie i za nic nie można niczego przeczytać bez okularów.

 

W 2016 roku GUS opublikował wyniki ankiety pt. „Jakość życia osób starszych w Polsce”. Uzyskane odpowiedzi seniorów pokazały, że wcale nie żyje im się tak łatwo. 54 proc. ankietowanych uważało, że ma dobrą sytuację materialną, ale 29 proc. osób w wieku 65. lat i więcej przyznało, że żyje w ubóstwie. Pytani o swój stan zdrowia emeryci odpowiadali najczęściej, że nie jest on ani dobry ani zły (50 proc.). 25 proc. respondentów oceniło swoją kondycję zdrowotną jako złą.

 

Ankieterzy pytali także o znajomość obsługi komputera. Jak wynikało z odpowiedzi osób starszych - 75 proc. seniorów w wieku 65 lat i więcej nigdy z niego nie korzystało, 13 proc. przyznało, że korzystało codziennie lub prawie codziennie, 16 proc. szukało informacji w internecie, a 9 proc. korzystało z bankowości internetowej.

 

Okazuje się, że osoby po 60. roku życia najchętniej śmieją się z kabaretów oraz zabawnych fotografii. Co jeszcze poprawia humor polskim seniorom?


Łamanie stereotypów

 

Statystyki pokazały przykry obraz polskiej starości. I chociaż coraz więcej osób starszych stara się być aktywnymi fizycznie, zawodowo i społecznie - większość z nich pozostaje bierna. Powodem takiego zachowania - jak przyznają sami emeryci są złe nawyki. Wciąż nie mają oni pomysłu na swoją starość. Kobiety spełniają się zwykle przy wychowywaniu wnuków, a także prowadzeniu domów swoich dzieci. Mężczyźni albo siedzą przed telewizorem albo towarzyszą swoim partnerkom przy codziennych obowiązkach. Ale czy życie na emeryturze musi być nudne i pozbawione emocji?

 

Życie seniorów na emeryturze

 

Z raportu Związku Banków Polskich (ZBP) "InfoSenior" wynika, że prawie 70 proc. emerytów pobiera emeryturę z ZUS na konto bankowe. Seniorzy niechętnie korzystają jednak z bankowości internetowej i mobilnej (z tej pierwszej 29 proc. seniorów, z drugiej 3 proc.). Możemy przypuszczać, że zmiany demograficzne zachodzące obecnie w większości krajów europejskich sprawiają, że to właśnie seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową, dlatego tak istotne jest zrozumienie ich potrzeb.

 

Raport pokazuje, że seniorzy są aktywną i ambitną grupą, zarówno z punktu widzenia polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Osoby starsze zazwyczaj umiejętnie zarządzają swoim budżetem i statystycznie dysponują nadwyżką budżetową w wysokości 328 zł miesięcznie. W porównaniu do naszych zachodnich sąsiadów, polscy emeryci mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe - ze statystyk wynika, że zagrożenie ubóstwem wśród seniorów jest w Niemczech aż o 5 punktów procentowych wyższe niż w Polsce. Według subiektywnych odczuć badanych, Polacy są jednak gorzej sytuowani niż Niemcy, co związane jest problemem przeżycia do pierwszego dnia kolejnego miesiąca.

 

Wesołe jest życie staruszka!

 

Nie jest prawdą, że aby ciekawie przeżywać starość, trzeba mieć dużo pieniędzy. W Polsce, we wszystkich województwach funkcjonuje ponad 500 uniwersytetów trzeciego wieku, gdzie nie tylko można posłuchać ciekawych wykładów, ale także zawrzeć nowe znajomości. Ponadto, w domach kultury, w osiedlach prężnie działają kluby seniora oferujące różnorodne zajęcia - od nauki języków obcych, przez gimnastykę, malarstwo, robótki ręczne, aż po atrakcyjne wycieczki. Coraz bogatsze są również oferty samorządów terytorialnych dla seniorów. Proponowane zajęcia albo są bezpłatne albo wymagana jest symboliczna opłata w wysokości kilku złotych. Trzeba tylko wiedzieć, jak należy z nich skorzystać.

 

Zobacz także:

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe