Jak założyć dom pomocy społecznej

Jak założyć dom pomocy społecznej
Drukuj Skomentuj

Domem pomocy społecznej nazywamy placówkę świadczącą określone usługi osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Prowadzenie tego typu obiektu należy do zadań powiatu lub gminy, jednak jednostki terytorialne mogą zlecić prowadzenie DPS odpowiednim organizacjom lub osobom fizycznym. Chcesz założyć dom pomocy społecznej, ale nie wiesz, jak się za to zabrać? Podpowiadamy, jakich formalności trzeba dopełnić i jakie warunki spełnić, by móc założyć dom pomocy społecznej.

A może chcesz założyć rodzinny dom pomocy? Sprawdź, jak to zrobić: Jak założyć rodzinny dom senioraKto może założyć dom pomocy społecznej?


Domy pomocy społecznej mogą prowadzić:

 

- jednostki terytorialne,

- osoby prawne, np.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje społeczne,

- osoby fizyczne.


Domy pomocy społecznej można prowadzić w formie dowolnej, wyłączając spółkę partnerską. Warto pamiętać, że:

- zakładając jednoosobową działalność gospodarczą albo spółkę cywilną - dokonujemy wpisu w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
- zakładając spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjną - dokonujemy rejestru w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym).

 

Typy domów pomocy społecznej


Można rozróżnić sześć rodzajów DPS-ów, w zależności od tego, dla kogo placówki są przeznaczone. Bywa tak, że kategorie są ze sobą łączone. Określenie, dla kogo tworzysz placówkę, jest istotne przy spełnianiu konkretnych standardów.

Domy pomocy społecznej mogą być przeznaczone dla:

 

 •  osób w podeszłym wieku,
 •  osób przewlekle somatycznie chorych,
 •  osób przewlekle psychicznie chorych,
 •  dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 •  dzieci i młodzieży intelektualnie niepełnosprawnych,
 •  niepełnosprawnych fizycznie.

 

Formalności:


W celu prowadzenia domu pomocy społecznej musisz uzyskać zgodę wojewody. Po uzyskaniu zgody, Twoja placówka będzie wpisana w rejestr placówek. Taki spis obiektów jest jawny.

Dokumenty, jakie musisz złożyć do wojewody, to:

 

 •  wniosek o zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej (do pobrania na stronach urzędów wojewódzkich),
 •  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
 •  koncepcję prowadzenia placówki,
 •  informację o sposobie finansowania placówki i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • informacje o osobie, która będzie kierowała placówką: zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie, że stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do prowadzenia placówki.


Zanim zostanie wydane pozwolenie, Twoja placówka zostanie również poddana oględzinom. Mają one na celu sprawdzenie, że obiekt spełnia odpowiednie standardy.

 

Po zdobyciu zgody na prowadzenie DPS warto zastanowić się, jak go wypromować. Przeczytaj: Jak skutecznie wypromować Dom Opieki

 

Obowiązujące standardy


Dom pomocy społecznej musi spełniać określone standardy w zakresie usług bytowych i opiekuńczych. DPS ma na celu zapewnienie m.in. miejsca zamieszkania, wyżywienie i zaspokajanie potrzeb sanitarnych mieszkańców, jak również zapewnianie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji czy kontaktu z otoczeniem.

W tym celu placówka musi spełniać standardy:

 

 • budynek oraz jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych,
 • jeśli budynek ma kilka pięter, ma zainstalowaną windę,
 • obiekt jest wyposażony w systemy: przeciwpożarowy oraz przyzywowo-alarmowy,
 • pokoje mogą być jednoosobowe lub wieloosobowe,
 • w budynku znajdują się: pokój dziennego pobytu, kuchnia, jadalnia, pomieszczenie do prania i suszenia, gabinet medyczny, inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych,
 • budynek ma odpowiednią ilość łazienek (jedna na maksymalnie 5 mieszkańców) oraz toalet (jedna na maksymalnie 4 mieszkańców, dostosowana do osób mniej sprawnych),
 • mieszkańcy mają możliwości uczestniczenia w nabożeństwach (poza domem lub w przygotowanym miejscu kultu zgodnym z wyznaniem domu),
 • w placówce zapewnione jest wyżywienie.


W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających placówka musi m.in. zapewnić określoną ilość pracowników (ich liczba jest zależna od rodzaju placówki) oraz różne formy organizacji czasu wolnego (np. terapię zajęciową, organizacja świąt i innych uroczystości). Istotne jest również umożliwienie utrzymywania kontaktu mieszkańcom z ich rodzinami.

 

By placówka prowadziła usługi na wysokim poziomie, ważne jest zapewnienie wykwalifikowanego personelu. Warto dbać o pracowników, którzy opiekują się mieszkańcamia - przeczytaj więcej tu:

Zespół Wypalenia Opiekuna - jak rozpoznać i zapobiec?

Praca jako opiekun medyczny - jak zadbać o swoje zdrowie?

 

Prowadzenie dokumentacji mieszkańców domu pomocy społecznej


Jako osoba prowadząca dom pomocy społecznej, będziesz również mieć obowiązek prowadzenia dokumentacji osób przebywających w placówce. Powinna ona zawierać m.in.:


- dane identyfikacyjne mieszkańców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - pamiętaj o przygotowaniu pism zgodnych z RODO),
- informacje o stanie zdrowia osób przebywających w domu,
- umowę o wykonywaniu świadczonych usług.


Zasady przyjmowania do DPS i opłaty


Warunki opłacania pobytu mieszkańców w DPS oraz zasady przyjmowania są ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą. Ustalenia są spisane w umowie o świadczeniu usług opieki.

 

 

Chcesz poszerzyć swą wiedzę lub zbudować sieć kontaktów biznesowych? Przeczytaj o Wydarzeniach 2019 ważnych dla rynku opieki nad seniorami

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (5)

 • Gosia
  odpowiedz

  jestem zainteresowana , proszę o kontakt golwna.ksiegowa@centrumadfinem.pl

 • Dawid
  odpowiedz

  Witam,

  Jestem zainteresowanym tematem od podstaw.

  Prosze o kontak na e-mail dawid@cjs.ie

 • wojtu
  odpowiedz

  witam

  dla wszystkich zainteresowanych założeniem lub prowadzeniem domu opieki.

  Zajmuję się kompleksową pomocą przy zakładaniu domów opieki. Odpowiadam na wszystkie pytania dotyczące tego typu działalności takie jak:

  Jakie są silne i słabe strony tego typu działalności, jakie są wady i zalety. jaki jest rachunek ekonomiczny.
  Odpowiadam na pytania odnośnie lokalizacji, wielkości oraz sposobów prowadzenia.

  Jak zaprojektować od podstaw lub jak zmodyfikować istniejący budynek.

  zajmuję sie także projektowaniem domów opieki.

  Oferuje odpłatne spotkania na których odpowiem na wszystkie Państwa pytania dotyczące domów opieki.

  Oferuje spotkania w Warszawie lub też u Państwa.

  nie zajmuję się finansowaniem lub pozyskiwaniem funduszy na budowanie domów opieki.

  zapraszam do kontaktu

  5.7.4 7.4.0 6.2.1

  • promocja

   proszę o kontakt na email promocja@gostycyn.pl

  • dirol@go2.pl

   Witan . Jestem zainteresowany tematem. Proszę o kontak 506109300. Pozdrawiam Górski Jan.

Słowa kluczowe