Jak założyć dom spokojnej starości?

Jak założyć dom spokojnej starości?
Drukuj Skomentuj

Zastanawiasz się jak założyć dom spokojnej starości i nie wiesz od czego zacząć? To wcale nie jest takie trudne. Jednak są określone wymagania, które musisz spełnić, by otworzyć tego rodzaju ośrodek.

Zezwolenie wojewody na prowadzenie domu

 

Do prowadzenia działalności polegającej na całodobowej opiece nad starszymi i niepełnosprawnymi konieczne jest uzyskanie zezwolenia wojewody, właściwego ze względu na położenie domu. Aby takie zezwolenie uzyskać, musisz przygotować ośrodek, tak aby spełniał określone w ustawie wymagania.

 

Dokumenty składane u wojewody to:

 

  • wniosek o zezwolenie, zawierający:

 

- nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres,

- w przypadku osoby fizycznej: dane osobowe (imię inazwisko,  adres  zamieszkania, numer  PESEL),

- numer KRS albo wskazanie dokumentu określającego status prawny podmiotu,

- numer NIP,

- numer REGON,

- nazwę, adres i typ domu,

- liczbę miejsc przeznaczonych dla mieszkańcó w domu,

- strukturę zatrudnienia i zakres świadczonych usług przez poszczególne grupy personelu;

 

  • kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom,
  • dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymagań  określonych  odrębnymi przepisami,
  • regulamin organizacyjny domu spokojnej starości lub jego projekt
  • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie ma numeru KRS lub CEIDG,
  • informację osposobie finansowania domu,
  • zaświadczenie, że osoba, która ma kierowąać domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego iskładkami do ZUS,
  • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności  za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem;

 

Zezwolenie dostaniesz dopiero po wizytacji budynku.

 

Pamiętaj przy tym, że prowadząc dom spokojnej starości, w jednym budynku można też prowadzić DPS łącznie dla:

 

- seniorów oraz osób przewlekle somatycznie chorych,

- seniorów oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

 

Może Ci się przyda: Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora?

 

Prowadzenie domu spokojnej starości

 

Koszty. Największym kosztem jest wynajęcie domu na ośrodek lub zbudowanie własnego. Gdzie kupić działkę? W miastach raczej nie opłaca się kupować budynków, stad większość ośrodków jest lokalizowane na obrzeżach miast. Oprócz tego budynek i wyposażenie powinny być dostosowane do potrzeb osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

 

Budynek, w którym ma znajdować się dom, a także jego otoczenie, nie mogą mieć barier architektonicznych. Jeśli obiekt ma wiele kondygnacji i nie posiada windy lub dźwigów osobowych, pokoje dla seniorów powinny znajdować się na parterze. W pokojach mogą mieszkać maksymalnie 3 osoby, przy czym przy dwu- i trzyosobowych pokojach powierzchnia przypadająca na miekszańca nie może być mniejsza niż 6 m kwadratowych.

 

Wyjątkiem są pokoje dla osób wyłącznie leżących - mogą one być przeznaczone dla 4 osób, a powierzchnia nie może być mniejsza niż 6m kwadratowe na osobę.

 

Warto pamiętać, że w jednym budynku placówki nie może przebywać więcej niż 100 osób, którym jest zapewniana opieka całodobowa.

 

W budynku muszą się znajdować uchwyty ułatwiające korzystanie z pokojów i zainstalowanych w nich urządzeń. Prowadzący ośrodek musi zapewnić pokój ogólny typu świetlicowego, jadalnię i miejsce na pralnię lub suszarnię.

 

Placówka musi też zapewniać minimum 3 posiłki dziennie, w tym dostosowane do diety mieszkańców. Pomieszczenia powinny być sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie. Dochodzi więc koszt sprzątania. Bardzo dużo wydaje się też na leki i środki czystości.

 

W domu spokojnej starości można też świadczyć  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Należy wtedy dostosować sprzęt i pomieszczenia do konkretnych usług.

 

Sprawdź jakimi kryteriami kierują się bliscy przy wyborze odpowiedniego domu opieki. Przeczytaj: Jak wybrać dom spokojnej starości?

 

 

Tego rodzaju biznes jest dość przyszłościowy, bo mamy społeczeństwo starzejące się, a jednocześnie coraz bardziej zamożne. W miastach członkowie rodzin nie żyją w pokoleniowych domach tylko są rozrzuceni w różnych dzielnicach. Taki sposób życia sprzyja oddawaniu rodziców i dziadków do domów opieki.

 

Tak więc, jeśli jesteś gotów zainwestować i, co najważniejsze, jesteś przekonany, że tego rodzaju biznes jest dla ciebie, nie czekaj, działaj już dziś.

 

 

Przeczytaj też: Wypromuj swój Dom Opieki z Domyseniora.pl!

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (72)

Słowa kluczowe