Jak założyć rodzinny dom seniora - aktualne wymagania

Jak założyć rodzinny dom seniora - aktualne wymagania
Drukuj Skomentuj

Prowadzenie rodzinnego domu seniora to szczególny typ aktywności zawodowej. Do rodzinnych domów seniora kierowane są osoby starsze lub starsze i niepełnosprawne, którym nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jest to więc praca, która wymaga zaangażowania, ale też dająca ogromną satysfakcję z pomagania osobom w podeszłym wieku. Chcesz założyć rodzinny dom seniora? Przeczytaj, jakie są aktualne wymagania.

Czym jest rodzinny dom seniora?


Rodzinny dom seniora to zwyczajowa nazwa dla typu rodzinnego domu pomocy dla osób starszych. Jest to forma usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych całodobowo.


W rodzinnym domu pomocy może mieszkać nie mniej niż trzech i nie więcej niż ośmiu seniorów. Osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku również kierowane są do rodzinnego domu seniora.

 

Szukasz ośrodka dla seniora? Sprawdź: Dlaczego warto wybrać Rodzinny dom opieki

 

Kto może założyć rodzinny dom seniora?


Rodzinny dom seniora może założyć właściciel lub  najemca budynku, w którym mają być świadczone usługi. Istotne jest jednak, by najemca budynku mieszkalnego jednorodzinnego mógł zagwarantować właściwe funkcjonowanie rodzinnego domu seniora.


Rodzinny dom seniora może założyć:

 

  • osoba fizyczna,
  • organizacja pożytku publicznego.


Jeśli rodzinny dom seniora założy osoba fizyczna, powinna ona również mieszkać w tym budynku, a także bezpośrednio świadczyć seniorom usługi bytowe i opiekuńcze. W przypadku rodzinnego domu seniora prowadzonego przez organizację pożytku publicznego, usługi te są realizowane przez osobę kierującą rodzinnym domem pomocy, która też w nim zamieszkuje.


Osoby prowadzące rodzinne domy seniora mogą korzystać z pomocy innych osób przy świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych. Liczba osób pomagających powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości seniorów.

 

Budynek - aktualne wymagania

 

W jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym może być prowadzony nie więcej niż jeden rodzinny dom seniora.


Budynek ten powinien spełniać następujące wymagania:

 

  • seniorzy mają swobodny dostęp do budynku oraz jego otoczenia,
  • budynek i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych, z zastosowaniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
  • jeśli budynek jest wielokondygnacyjny i nie posiada wind - pokoje mieszkalne seniorów znajdują się na parterze,
  • pokoje mieszkalne przeznaczone są dla nie więcej niż dwóch osób,
  • pokoje jednoosobowe ma powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2, a pokoje dwuosobowe - powierzchnię nie mniejszą niż 2 m2 na osobę,
  • pokoje mieszkalne wyposażone są w: łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdej osoby oraz inny niezbędny sprzęt wynikający z indywidualnych potrzeb seniora
  • w budynku znajdują się pomieszczenia wspólnego użytkowania: pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, kuchnia dostępna dla wszystkich mieszkańców domu, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, jedna łazienka dla nie więcej niż 5 osób i jedna toaleta dla nie więcej niż 4 osób,
  • pomieszczenia są wyposażone stosownie do potrzeb seniorów z nich korzystających;

 

Usługi - aktualne wymagania


Zakres usług opiekuńczych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb seniorów oraz uwzględnia poziom ich samodzielności. Szczegółowe wymagania odnośnie usług bytowych i opiekuńczych opisane są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r.w sprawie rodzinnych domów pomocy.

 

Jak założyć rodzinny dom seniora - umowa z gminą


Rodzinny dom seniora jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy.

Senior skierowany do rodzinnego domu seniora zawiera umowę pisemną z właścicielem domu, w której określone są m.in. sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych. Umowa może być też podpisana z pełnomocnikiem albo opiekunem prawnym seniora.

 

Sprawdź też: Jak założyć prywatny dom seniora - poradnik

 

Kontrola działalności rodzinnego domu seniora


Działalność rodzinnego domu seniora jest nadzorowana. Co najmniej raz na pół roku kontrolę przeprowadza w nim kierownik ośrodka pomocy społecznej, w imieniu i z upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu (np. z powodu skargi złożonej przez osobę przebywającą w rodzinnym domu seniora), kierownik ośrodka przeprowadza kontrolę doraźną.

 

Może zainteresuje Cię też:

Jak promować pobyty czasowe dla seniorów

Czy warto promować dom opieki wśród niemieckich seniorów?

Podobne artykuły

Skomentuj

Dodane komentarze (3)

Słowa kluczowe