Jak zostać fizjoterapeutą? Fizjoterapia w geriatrii

Jak zostać fizjoterapeutą? Fizjoterapia w geriatrii
Drukuj Skomentuj

8 września obchodzimy Światowy Dzień Fizjoterapii. Fizjoterapia to metoda leczenia, która ma na celu zahamowanie postępów choroby oraz odzyskanie sprawności fizycznej po powrocie do zdrowia. Może ona przynieść szczególnie dużo korzyści seniorom. Jak wygląda fizjoterapia w geriatrii? I jak można zostać fizjoterapeutą?

Przeczytaj: Co to jest fizjoterapia

 

Jak zostać fizjoterapeutą?


Regulacje odnoszące się do tego, jak zostać fizjoterapeutą, są określone w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (dostępna na www.kif.info.pl).

 

Kto może zostać fizjoterapeutą?


Zgodnie z ustawą, fizjoterapeutą może zostać osoba, która:

 

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posługuje się językiem polskim w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu,
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną, np. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
 • nie ma zdrowotnych przeciwwskazań do wykonywania zawodu fizjoterapeuty; stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym brak przeciwwskazań,
 • posiada dyplom potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty;


Warto też, by fizjoterapeuta miał określone cechy osobowości, które ułatwią mu wykonywanie zawodu oraz uskutecznią terapię. Przede wszystkim, praca fizjoterapeuty wiążę się z bliskim kontaktem z pacjentem - fizjoterapeuta powinien więc posiadać dużo empatii, zrozumienia i cierpliwości. Z drugiej strony ważna jest odporność psychiczna, ze względu na spotykanie się często z trudnymi sytuacjami życiowymi pacjentów.

Również dobrze jest, jeśli fizjoterapeuta jest osobą, która potrafi motywować pacjenta do terapii. Przydatna jest więc znajomość psychologii, ale też pozytywne nastawienie i energia do działania.

 

Gdzie można uzyskać dyplom?


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty można zdobyć:

 

 • po ukończeniu studiów wyższych prowadzonych w języku polskim
 • po ukończeniu publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcącej w języku polskim,


Warto dodać, że Krajowa Rada Fizjoterapeutów prowadzi Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów. Jest on jawny w zakresie podania do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego oraz nazwy pracodawcy.

 

Jakie obowiązki ma fizjoterapeuta?


Fizjoterapeuta świadczy usługi zdrowotne, polegające na:

 

 • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta,
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii,
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii,
 • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu,
 • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych i  zlecaniu ich,
 • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych,
 • nauczaniu pacjentów radzenia sobie ze zmianami funkcjonalnymi ciała;


Ponadto, za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty uważa się również:

 

 • nauczanie zawodu fizjoterapeuty,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii,
 • kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty,
 • zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej


Fizjoterapeuta ma w obowiązku wykonywać swój zawód ze starannością oraz poszanowaniem praw pacjenta, z dbałością o jego bezpieczeństwo  i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. Fizjoterapeuta powinien też współpracować z innymi osobami wykonującymi inne zawody medyczne.

 

Fizjoterapia geriatryczna


Fizjoterapia geriatryczna jest odłamem fizjoterapii jako nauki medycznej. Kierowana jest ona do seniorów z ograniczoną sprawnością lub obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób i urazów charakterystycznych dla podeszłego wieku. Szczególnie zalecana jest seniorom:

 

 • ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kończyn i kręgosłupa,
 • z zespołami bólowymi kręgosłupa,
 • z osteoporozą,
 • po udarze mózgu,
 • z chorobami sercowo-naczyniowymi
 • po zabiegach operacyjnych,
 • po złamaniach,
 • po długotrwałym unieruchomieniu,
 • z ograniczoną możliwością poruszania się.

 

Zobacz też: Dlaczego rehabilitacja kardiologiczna jest niezbędna po zawale?

 

Rolą fizjoterapeuty jest ocenienie funkcjonalności pacjenta oraz stworzenie na tej podstawie indywidualnego planu terapii. Ważne jest nie tylko podjęcie terapii z seniorem, ale też uczenie go w kwestii zdrowego stylu życia, zapobiegania przyszłym urazom i chorobom, mechanizmów radzenia sobie z ograniczeniami.

 

Jakie cechy powinien mieć fizjoterapeuta pracujący z seniorami?

 

Podobnie jak w pracy z innymi pacjentami, fizjoterapeuta powinien wykazywać się cierpliwością i życzliwością. Osoby starsze potrzebują też dużo zrozumienia, a często również osoby, która jest chętna do rozmowy i wysłuchania ich. Ważne jest również zmotywowanie - terapia seniorów często nie przynosi spektakularnych efektów, ważne jest więc, by nie odczuwać zniechęcenia.  Dodatkowo fizjoterapeuta pracujący z seniorami powinien być sprawny fizycznie, głównie ze względu na częste przypadki pracy z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

 

 

Może zainteresuje Cię też:

Zawód przyszłości: opiekun medyczny osoby starszej

Podnoszenie seniora - jak nie uszkodzić sobie kręgosłupa

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe