Jakie są potrzeby współczesnego seniora?

Jakie są potrzeby współczesnego seniora?
Drukuj Skomentuj

Kiedyś wiek senioralny oznaczał życie bieżącą chwilą bez perspektyw i planów na przyszłość. Współcześni seniorzy mają przed sobą co najmniej 20 lat życia, a co najważniejsze - nie czują się jeszcze starzy. Pewien problem pojawia się, kiedy reszta społeczeństwa, a zwłaszcza rodzina nie dostrzega szeregu zmian zachodzących w sferze potrzeb osoby starszej, utrwalając wyobrażenie o roli babci i dziadka, których największą przyjemnością na emeryturze, jest czas spędzany z wnukami. Czy aby na pewno?

Dzisiejsi czterdziestolatkowie rzucający się w pogoń za pieniądzem wciąż marzą o spokojnej starości, tymczasem rodzice coraz częściej udowadniają swoim dzieciom, że ich plany na najbliższe lata to coś więcej niż wygodne kapcie, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji, czy pielenie w ogródku.

 

Co wiemy o naszych rodzicach seniorach? Jak wyobrażamy sobie aktywność bliskich, przebywających już na emeryturze? Badanie „Współcześni seniorzy, Polska 2017”, przeprowadzone na zlecenie Senior Apartments - będącym doskonale zorganizowanym osiedlem senioralnym, stanowiącym alternetywę dla domów opieki - ukazuje zmiany zachodzące w postawach Polaków w wieku 65+.

 

1. SENIOR - OPIEKUN

 

Zdaniem dorosłych dzieci, najciekawszym zajęciem ich rodziców jest sprawowanie opieki nad wnukami. Tak sądzi aż 24,4% młodych, co sprawia, że pomoc w wychowywaniu dzieci znalazła się na pierwszym miejscu pośród najprzyjemniejszych aspektów życia na emeryturze. Tymczasem, sami seniorzy mają w tej kwestii całkiem odmienne poglądy. Faktem jest, że uwielbiają czas spędzony z wnukami, jednak na spontaniczne pytanie: Co lubią? - opiekę nad dziećmi wymieniło zaledwie 12,4% osób starszych. Co zatem sprawia im większą radość? Jak się okazało - cenią sobie przede wszystkim swój czas wolny (14,8%), lekturę (12,8%) czy realizację własnych zainteresowań (9,2%).

 

2. SENIOR - DOMATOR

 

Na hasło „na emeryturze chciałabym/chciałbym nadal się rozwijać” zdecydowanie „tak” odpowiedziało blisko 40% seniorów. Wygląda na to, że współcześni emeryci wcale nie mają zamiaru popaść w bezczynność i żyć wyłącznie życiem swoich dzieci, czy wnuków. Pojęcie "rozwijać się" może np. wiązać się z podjęciem nauki na uniwersytecie trzeciego wieku, podróżowaniem oraz zawieraniem nowych znajomości. Taka odpowiedź oznacza, że chcieliby oni przede wszystkim zrobić coś dla siebie. Badania pokazują, że doszliśmy do momentu przewartościowania dotychczasowych wzorców zachowań, dzięki czemu osoby starsze zaczęły bardziej skupiać się na niezależności.

 

Warto pamiętać, aby zachować równowagę pomiędzy pomaganiem najbliższym, a własnym życiem, rozwijaniem pasji, kształceniem się, a także spędzaniem wolnego czasu w taki sposób, w jaki się pragnie. Co jest dzisiaj naszym największym problemem? To zanik rodzin wielopokoleniowych, w wyniku czego powstaje poczucie zbędności, niepotrzebności, przyspiesza proces starzenia się, rezygnacji, czy degradacji. Dlatego w przypadku osób starszych bardzo ważna jest wszelka aktywność - uczestniczenie w życiu społeczności lokalnych, wolontariat, czy edukacja w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. 

 

Z badań ankietowanych wyłania się całkiem optymistyczny obraz, z którego można odczytać, że zdecydowana większość osób starszych na emeryturze spotyka się z przyjaciółmi, odwiedza rodzinę poza miejscem zamieszkania, chodzi na spacery i wycieczki, czyta gazety i książki, a nawet uczestniczy w kulturze wysokiej.

 

W tym artykule podajemy kilka pomysłów na aktywizację osób starszych -

 

3. SENIOR - POMOCNIK

 

Przejście na emeryturę łączy się często z obniżeniem dochodów, a co za tym idzie - poziomu życia. Możliwość swobodnego gospodarowania dochodem wpływa na samopoczucie seniora, podejmowanie dodatkowych aktywności, zaspokajanie potrzeb, czy pozycję seniora w środowisku. Niestety, wraz z utratą sprawności, zanikającej w wyniku starzenia się, wzrasta zapotrzebowanie na usługi - zwłaszcza opiekuńcze i pielęgnacyjne.

 

Co piąty czterdziestolatek (około 20%) uważa, że powinnością rodzica jest wsparcie finansowe swoich dzieci, jednak na pytanie, jak emeryt powinien wykorzystać swój majątek - aż 78% dorosłych dzieci odpowiada - na własne potrzeby! Tymczasem, zaledwie 1/3 seniorów gotowa jest postawić na samorealizację. Przeważająca większość - 68% osób starszych twierdzi, że rodzice muszą pomagać dzieciom.

 

Podsumowując, potrzeby seniorów w znacznym stopniu pokrywają się z potrzebami osób z innych grup wiekowych. Amerykański gerontolog Clark Tibbitis stworzył niezwykle kompletną klasyfikację, w której nie może zabraknąć potrzeby: społecznie przydatnych działań, satysfakcjonującego wykorzystywania czasu wolnego, przynależności do społeczeństwa i określnych grup społecznych, uznania jako jednostki ludzkiej, utrzymywania kontaktów towarzyskich i rodzinnych, stwarzania okazji do wyrażania siebie, dostępu do opieki społecznej, ustalonego trybu życia, odpowiedniej stymulacji umysłowej i psychicznej, a także duchowej satysfakcji. 

 

Wyżej wymienione potrzeby powinny posiadać swoją indywidualną hierarchię. Zaniedbywanie ich może prowadzić do chwiejności emocjonalnej, zaburzeń snu, a nawet depresji.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe