Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora?

Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora?
Drukuj Skomentuj

Szukasz placówki oferującą opiekę całodobową nad seniorem? Możesz starać się o umieszczenie seniora w domu pomocy społecznej albo znaleźć prywatny dom seniora. Pamiętaj jednak, że placówki te różnią się ze względu na oferowane usługi. Jakie są typy domów pomocy społecznej i domów seniora? Odpowiadamy w artykule.

Typy domów pomocy społecznej


Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, domy pomocy społecznej są dzielone w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone. Wymienia się typy DPS:

 

 • dla osób w podeszłym wieku
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych
 • dla osób przewlekle psychicznie chorych
 • dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dla osób niepełnosprawnych fizycznie
 • dla osób uzależnionych od alkoholu


Warto jednak wiedzieć, że niektóre typy DPS mogą być prowadzone w jednym budynku. Dotyczy to typów domów pomocy społecznej:

 

 • dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych
 • dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie
 • dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie
 • dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie


Inne typy DPS mogą był prowadzone łącznie pod warunkiem, że będą one prowadzone w odrębnych budynkach.

 

Jaki dom pomocy społecznej wybrać dla seniora?


Najbardziej oczywistym wyborem dla seniorów są DPS dla osób w podeszłym wieku. Jednak w przypadku, gdy senior cierpi na dodatkowe schorzenia (np. Alzheimer), może być umieszczony w innym domu, w którym personel jest w stanie zapewnić mu prawidłową opiekę.

Jednak decyzji o umieszczeniu seniora w domu pomocy społecznej nie podejmuje ani sam senior, ani rodzina. Wniosek o umieszczenie w DPS należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej - właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatniego miejsca zameldowania. Ośrodek wydaje decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać skierowanie do DPS: Dom pomocy społecznej - jak się dostać

 

Prywatne domy seniora


W chwili obecnej wiele DPS nie ma wolnych miejsc; poszukując więc domu dla seniora, wiele rodzin decyduje się na znalezienie prywatnej placówki. Prywatne domy seniora, jak i rodzinne domy opieki, również kierują swoje usługi do różnych grup seniorów, w tym niepełnosprawnych czy psychicznie chorych.

 

Zobacz cennik domów seniora na rok 2019: Ile kosztuje pobyt w prywatnym domu seniora?

 

Warto pamiętać, że bez względu na koncepcję prowadzenia placówki całodobowej dla seniorów, jej właściciel musi posiadać zezwolenie wojewody na prowadzenie takiej działalności. Dlatego wybierając dom dla seniora, zawsze upewniaj się, że jest on zarejestrowany - rejestr prowadzony przez wojewodę jest jawny.

Inną ważną kwestią jest dopytanie, jakie usługi są świadczone w danej placówce. Jest to szczególnie ważna informacja w przypadku seniorów cierpiących na Alzheimera albo inne choroby, wymagające specjalistycznego przygotowania personelu. O takie informacje zawsze pytaj bezpośrednio w domu seniora.

 

Przeczytaj więcej tu: Jak wybrać dom spokojnej starości?

 

 

Szukasz najlepszego domu seniora? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!

 

Prywatne domy seniora

Domy pomocy społecznej (państwowe)

 

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe