Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim (Janów Podlaski)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim
Bialska 6a
21-505 Janów Podlaski

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim zapewnia pomoc osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić podstawowych potrzeb. GOPS w Janowie Podlaskim udziela pomocy społecznej m.in. w formie świadczeń. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:      Pomocy społecznej     Świadczeń rodzinnych     Świadczeń z funduszu alimentacyjnego     Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii     Dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych     Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym     Potwierdzania prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej osób nie podlegajacych obowiązkowi ubezpieczenia     Wspierania rodziny i pieczy zastępczej     Przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy     Karta Dużej Rodziny     Za życiem Przy Ośrodku działa:     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     Punkt Informacyjno Doradczy i Poradnictwa Specjalistycznego     Wypożyczalnia Sprzętu Inwalidzkiego...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim