Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie (Jarocin)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie
Wrocławska 39
63-200 Jarocin

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie oferuje pomoc w formach:   - Świadczenia pieniężne:     zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców.     - Świadczenia niepieniężne     praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, sprawienie pogrzebu.   Dyrektor MGOPS w Jarocinie przyjmuje interesantów oraz skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim