Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju (Jastrzębie Zdrój)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
Opolska 9
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.   OPS w Jastrzębiu-Zdroju udziala pomocy społecznej w formach m.in.:    przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń (np. zasiłki), pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.   Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:   osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.   Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Śląskim