Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Telefon:
32616 59 73
Strona WWW:
www.naszaprzystan.pl

Lokalizacja:

Adres: Grunwaldzka 183, Jaworzno

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

 "Nasza Przystań" to stowarzyszenie w ramach którego funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej oferujący dzienną pomoc w udzielaniu podstawowych świadczeń opiekuńczych, zapewnienia dziennego pobytu, podstawowych świadczeń rekreacyjno-kulturalnych osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, nie są w stanie same normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

 

W ośrodku panuje ciepła i serdeczna atmosfera dzięki której wszyscy podopieczni ośrodka czują się bezpiecznie i komfortowo. Wysoko wykwalifikowany personel pracujący w placówce pomaga swoim podopiecznym sprawnie i normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ośrodek umożliwia także dostęp do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.