Jesteś na kwarantannie? Masz prawo do zasiłku!

Jesteś na kwarantannie? Masz prawo do zasiłku!
Drukuj Skomentuj

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji może wnioskować o  świadczeń z tytułu choroby. Pieniądze zostaną wypłacone, jeśli decyzja państwowego inspektora sanitarnego, będzie pozytywna. 

Dostaniesz zasiłek!

 

 -Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej bądź opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za ten okres przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji – zauważa rzecznik.

 

Aby w takiej sytuacji dostać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS). 

 

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. 

 

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.


Decyzja lekarza rodzinnego!

 

W momencie, gdy lekarz stwierdzi, że uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. O tym, czy sytuacja wymaga zwolnienia lekarskiego, decyduje lekarz rodzinny.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!