Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach (Katowice)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Jagiellońska 17
40-032 Katowice

Województwo: Śląskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach udziela pomocy społecznej, na wniosek złożony do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   MOPS w Katowicach realizuje też szereg zadań i programów mających na celu wsparcie na rzecz seniorów, w tym:   Zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia lub niepełnosprawności Pomoc materialna udzielana na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zasiłek okresowy, zasiłek stały z tytułu wieku lub niepełnosprawności, zasiłek celowy) Dodatki mieszkaniowe, energetyczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dzienne Domy Pomocy Społecznej Domy Pomocy Społecznej Pomoc dla kombatantów Mieszkania Chronione Wspierane Rodzinny  Dom Pomocy Świadczenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Bezpłatne poradnictwo prawne Porady psychologiczne Terapia indywidualna i rodzinna Miejskie Programy na rzecz Seniorów Informatory, ulotki

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Śląskim