Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym (Kazimierz Dolny)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym
Lubelska 32/34
24-120 Kazimierz Dolny

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym jest otwarty w godzinach 7:30-15:30.   OPS oferuje pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym w formach:   usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej; * Wnioski o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z właściwego rejonu, w którym zamieszkuje zainteresowana osoba.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim