Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie (Kępno)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie
Wawrzyniaka 10
63-600 Kępno

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.   Podstawą działalności MOPS-u w Kępnie jest udzielanie pomocy z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta i gminy. Udziela pomocy w formie świadczeń. Świadczenia niepieniężne: -Dożywianie dzieci w przedszkolach i w szkołach -Praca socjalna -Usługi opiekuńcze   Świadczenia pieniężne: -Zasiłek stały -Zasiłek okresowy -Zasiłek celowy   Ponadto: -Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego -Fundusz alimentacyjny -Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka -Zasiłek pielęgnacyjny -Zasiłek dla opiekuna -Świadczenie pielęgnacyjne -Specjalny zasiłek opiekuńczy -Świadczenie rodzicielskie -Dodatek mieszkaniowy -Dodatek energetyczny -Dopłata do czynszu -Karta Dużej Rodziny -500+  

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim