Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (Kielce)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach
Studzienna 2
25-544 Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach pracuje w godzinach:   poniedziałek 8–16 wtorek–piątek 7:30–15:30   MOPS w Kielcach realizuje świadczenia w ramach pomocy społecznej.   - Świadczenia pieniężne   1. Kryteria przyznawania świadczeń 2. Zasiłek stały 3. Zasiłek okresowy 4. Zasiłki celowe 5. Specjalny zasiłek celowy 6. Pomoc dla osób usamodzielnianych 7. Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców 8. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd   - Świadczenia niepieniężne   1. Kryteria przyznawania świadczeń 2. Praca socjalna 3. Bilet kredytowany 4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne 5. Składka na ubezpieczenie społeczne 6. Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania 7. Sprawienie pogrzebu 8. Poradnictwo specjalistyczne 9. Zespół Profilaktyki Rodzinnej 10. Interwencja kryzysowa 11. Zespół...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Świętokrzyskim