Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy (Kobylin Borzymy)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy
Główna 11
18-204 Kobylin-Borzymy

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

OPS czynny jest od poniedziałku do piątku. OPS pomaga osobom w ciężkiej sytuacji rodzinne, które  nie mogą sobie pomóc same. Prawo do świadczeń  z pomocy społecznej przysługuje:  1.osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc społeczna polega w szczególności na :  przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,  pracy socjalnej,  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,  analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,  realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1....

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie