Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek (Koło)

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej (zwany też Domem Opieki Sióstr Orionistek) istnieje od 1993 roku. W ofercie mamy świadcenie usłóg pielęgnacyjno-opiekuńczych dla 53 osób w podeszłym wieki oraz przewlekle chorych. Dom świadczy mieszkańcom całodobową opiekę na poziomie obowiązującego standardu. Zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne i religijne, umożliwiając tym samym rozwój osobowości. W placówce działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który wraz z pozostałym personelem DPS stara się traktować potrzeby każdego mieszkańca w sposób indywidualny. Do dyspozycji pensjonariuszy oddaje się komfortowe pokoje mieszkanle na parterze oraz piętrze wysposażone w nowoczesne łóżka rehabilitacyjne oraz wszystkie potrzebne meble dla każdego mieszkańca. Na parterze znajduje się kaplica otwarta przez cały dzień, w której nasi mieszkańcy mają możność korzystania z posługi księdza kapelana, a także dobrowolność wyznawania i praktykowania swojej religii. Dom posiada też świetlicę, dużą...