Konkurs na projekty poprawiające jakość życia niepełnosprawnych i seniorów

Konkurs na projekty poprawiające jakość życia niepełnosprawnych i seniorów
Drukuj Skomentuj

Konkurs ruszył 22 listopada. Jego celem jest wsparcie innowacyjnych pomysłów, które umożliwią rozwiązanie problemów związanych z niedostępnością przestrzeni publicznej oraz małą ilością produktów i usług dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Na konkurs zostało przeznaczonych 10 milionów złotych.

Podobny konkurs był zorganizowany w 2015 r. w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój i przyniósł on wiele ciekawych rozwiązań.

 

Inkubatory innowacji społecznych

 

W najnowszym konkursie organizatorzy planują utworzyć 3 ogólnopolskie inkubatory innowacji społecznych. Ich zadaniem będzie wyszukiwanie najciekawszych inicjatyw, które będą zakładać wprowadzenia zmian, np. zmiany sposobu świadczenia danej usługi, cech produktu, organizacji miejsca, sposobu zarządzania instucją, itp.

 

Inkubatory będą udzielać pomocy autorom innowacyjnych pomysłów, którymi mogą być: osoby indywidualne, grupy nieformalne lub inne podmioty. Formą pomocy bedą: udzielanie rad eksperckich i pomoc finansowa w formie grantu.


Ponadto inkubatory będą miały za zadanie wyszukiwanie innych rozwiązać, których rozwiązania nie będą ograniczały się tylko do jednej usługi lub produktu, ale które będą miały duży potencjał do upowszechniania.

 

Przeczytaj też: Przestrzenie publiczne niedostępne dla seniorów i osób niepełnosprawnych

 

Warunki zgłoszeń

 

Konkurs jest finansowany jest z Programu Wiedza Edukacja. Jest też jednym z działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus.

Budżet: 10 milionów złotych.

Maksymalna wysokość grantu: 100 tysięcy złotych.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie dostępności.

 

Inkubatory powinny funkcjonować od 3 do 4 lat.

 

Wnioski należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!

Słowa kluczowe