Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich (Końskie)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
Armii Krajowej 22
26-200 Końskie

Województwo: Podkarpackie

Opis obiektu

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.   MGOPS w Końskich oferuje pomoc w formie świadczeń:   - PIENIĘŻNYCH:   zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;   - NIEPIENIĘŻNYCH:   praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Podkarpackim