Koronawirus - najnowsze rekomendacje dla DPS

Koronawirus - najnowsze rekomendacje dla DPS
Drukuj Skomentuj

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Sanitarny zaktualizowali rekomendacje i instrukcje dla domów pomocy społecznej. Najnowsze wytyczne dotyczą wszystkich osób przebywających w placówkach. Przeczytaj, by zapoznać się z nowymi rekomendacjami dla DPS-ów.

 

Odwiedziny w DPS w czasie koronawirusa


Zaktualizowane rekomendacje mówią, że w domach opieki społecznej przebywać mogą wyłącznie osoby potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, ale takie, które nie wykazują objawów zakażenia koronawirusem. Co więcej, aktywność mieszkańców poza terenem placówki powinna być znacznie ograniczona. Nie należy jednak całkowicie ograniczać pensjonariuszom  kontaktu z bliskimi. Spotkania mogą odbywać się w specjalnie wydzielonym do tego pomieszczeniu z zamontowaną przegrodą pleksi lub przeszkloną , a także z wykorzystaniem urządzeń komunikacyjnych.


Wolontariuszom, pracownikom i innym osobom z zewnątrz należy – za ich zgodą – zmierzyć temperaturę ciała, gdy chcą przestąpić próg budynku.

 

Funkcjonowanie DPS a koronawirus


W DPS należy zapewnić ciągłość usług, uwzględniając przy tym zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa. Należy zatem zapewnić środki do dezynfekcji na bazie alkoholu oraz dbać o dostępność mydła i bieżącej wody w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku.
Pracownicy mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz promować i zachęcać podopiecznych do dbania o higienę oraz monitorować ich stan.

 

Podejrzenie koronawirusa w DPS – co robić?


Zalecane jest niezwołoczne powiadomienie lekarza pierwszego kontaktu celem uzyskania teleporady, skontaktowanie się z najbliższym szpitalem zakaźnym lub kontakt z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osobę, która wykazuje objawy zakażenia, należy odizolować od innych osób przebywających w placówce, a następnie oczekiwać przyjazdu transportu medycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku wystąpienia objawów u pracownika placówki, należy natychmiast odsunąć go od pracy i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku potwierdzonego zakażenia u mieszkańca lub personelu należy również wydzielić osobne pomieszczenie, w których takie osoby odbędą leczenie oraz  wydzielić strefę, do której pozostali mieszkańcy i personel nie będą mieli wstępu oraz monitorować stan zdrowia izolowanych osób.

 

 

Autor: Izabela Nestioruk

Podobne artykuły

Skomentuj

Bądź pierwszym, który skomentuje ten wpis!