Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Kozienice)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzi:     leczenie stacjonarne;     leczenie ambulatoryjne;     świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.   Jednym z działów szpitala jest Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Do ZPO przyjmowani są pacjenci:   z rozpoznaną chorobą przewlekłą, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, którzy w skali Barthel uzyskali 40 pkt. lub mniej, posiadający skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,   uzyskujący w dniu kwalifikacji 40 i mniej punktów wg. zmodyfikowanej skali Barthel. Kwalifikację tę przeprowadza lekarz i pielęgniarka ZPO. Ocena powyżej 40 pkt według skali Barthel, dyskwalifikuje pacjenta do przyjęcia – Zarządzenie    płatnika NFZ.    Do ZPO nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnieniowa.