Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Józefińska 14
30-529 Kraków

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach7.30 - 15.30.   MOPS w Krakowie udziela pomocy społecznej na podstawie wniosku o udzielenie pomocy (osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego) oraz wywiadu środowiskowego.   Dostępne są formy pomocy społecznej:   1. Świadczenia pieniężne (m.in. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie), 2. Świadczenia niepieniężne, 3. Rehabilitacja zawodowa i społeczna;  

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim