Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Kraków)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Józefińska 14
30-529 Kraków

Województwo: Małopolskie

Opis obiektu

MOPS w Krakowie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Ośrodek Opieki Społecznej udziela pomocy osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Pomaga tym, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać życiowych przeszkód. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Małopolskim