Dom Pomocy Społecznej (Kraków)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie oferuje opiekę całodobową dorosłym kobietom  niepełnosprawnym intelektualnie. Dysponujemy 88 miejscami. Obiekt jest zlokalizowany na obrzeżach Krakowa, w pobliżu Skawiny.   W Domu funkcjonują trzy działy opiekuńczo-terapeutyczne:   Pierwszy dział opiekuńczo-terapeutyczny -  przeznaczony dla mieszkanek sprawnych i zaradnych. Organizacja pracy w tym dziale służy przygotowaniu pań do ewentualnego powrotu do życia w środowisku - w przypadku otwarcia się takich możliwości. Życie mieszkanek, oprócz stałych codziennych czynności, wyznaczają zaplanowane cele grupowe oraz indywidualne określone dla poszczególnych mieszkanek. Cele grupowe to: utrzymanie aktywności życiowej i umiejętności radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, zachęcanie do podejmowania pracy zarobkowej, udziału w zajęciach terapeutycznych, integracja ze środowiskiem poprzez wyjazdy do kina, teatru, kawiarni, po zakupy, rozwijanie życia towarzyskiego, poprzez...