Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów (Kraków)

Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej im L. i A. Helclów w Krakowie jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków oraz stanowi element struktury systemu pomocy społecznej w Krakowie nadzorowanej przez Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. DPS jest placówką stałego pobytu, przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zakres i poziom usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie uwzględnia w szczególności godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Mieszkaniec Domu ma przede wszystkim prawo do godnego traktowania, korzystania z usług świadczonych przez Dom oraz uzyskiwania stosownej pomocy w zaspokajaniu swoich potrzeb. Zapraszamy.