Dom Pomocy Społecznej (Kraków)

Dom Pomocy Społecznej
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie  jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych. Mieszkańcom zapewnia pokoje jedno-,dwu-,trzyosobowe. Mieszkańcy mają możliwość częściowego wyposażenia pokoi we własne meble, sprzęt RTV, inne przedmioty osobiste.    Dom jest jednostką publiczną, świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nich przebywających oraz umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.    Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, a także spędzać wolny czas w kawiarni. Uczestniczenie w praktykach religijnych ułatwia kaplica znajdująca się w placówce.   W Domu znajdują się gabinety: lekarskie, zabiegowe, pokoje psychologów oraz pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone w odpowiedni do schorzeń mieszkańców sprzęt rehabilitacyjny. Ponadto dla mieszkańców chętnych do spędzania czasu...