Dom Pomocy Społecznej (Kraków)

Dom Pomocy Społecznej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Nasz Dom Pomocy Społecznej tworzą cztery obiekty - trzy Domy oraz jedno Mieszkanie Chronione. Na os. Szkolnym mieści się administracja naszego DPS.   Poszczególne placówki są przeznaczone dla konkretnych grup:     na os. Szkolnym 28 dla 50 osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet),     na os. Sportowym 9 dla 45 osób przewlekle somatycznie chorych (kobiet i mężczyzn),     na os. Hutniczym 5 dla 45 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet i mężczyzn),     Mieszkanie Chronione na os. Sportowym 25a dla 5 osób starszych (kobiet i mężczyzn) W każdym z Domów z mieszkańcami pracują Zespoły Opiekuńczo-Terapeutyczne. W skład zespołów wchodzą opiekunowie, terapeuci, pracownicy socjalni, pokojowe, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Mieszkańcy mogą korzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w Domu oraz uczestniczyć w prowadzonej w placówce fizjoterapii.