PROWADZIMY TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ

W naszym ośrodku oferujemy swoim Pacjentom zajęcia terapii zajęciowej z elementami arteterapii, muzykoterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, socjoterapii, dogoterapii oraz felinoterapii. Zajęcia grupowe jak i indywidualne odbywają się codziennie.Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która polega na uczestnictwie w warsztatach artystycznych, ruchowych i integracyjnych. Jej celem jest zwiększenie sprawności intelektualnej, manualnej i fizycznej Pacjenta. Udział w terapii zajęciowej ma duże znaczenie dla psychiki osób z dysfunkcjami – pozwala zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.