Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku (Kraśnik)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Grunwaldzka 4A
23-210 Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku udziela pomocy społecznej, która w szczególności polega na: przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń (m.in. zasiłki), pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.   Świadczenia MOPS w Kraśniku z pomocy społecznej udzielane są na wniosek:   osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.   Pomoc społeczna może być także udzielana z urzędu.

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim