Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (Krasnystaw)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw

Województwo: Lubelskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie świadczy pomoc, których rodzaj, forma i rozmiar zależne są od zgłaszanych potrzeb, a także okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy i możliwości Ośrodka.    GOPS zapewnia pomoc przede wszystkim w formach:   pomoc finansowa (w zależności od sytuacji: zasiłek celowy i celowy specjalny, okresowy, stały) pomoc rzeczowa - obiady dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach: podstawowych, gimnazjalnych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzka świadczone na rzecz osób wymagających opieki osób drugich pomoc w dotarciu do różnego rodzaju specjalistów takich jak: prawnik, lekarz, psychoterapeuta itp. poradnictwo socjalne, które w szczególności zakłada poinformowanie klienta o konsekwencjach podejmowanych przez niego działań lub ich braku. Szczególnie podczas poradnictwa, pracownik socjalny ma wprowadzić klienta na drogę wiodącą ku rozwiązaniu problemu, zmotywować go w pozostaniu...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Lubelskim