Dom Pomocy Społecznej w Kutnie (Kutno)

Adres:
Oporowska 27, Kutno
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

  • łazienka
  • wyżywienie
  • opieka medyczna
  • rehabilitacja
  • sala terapii zajęciowej
  • placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie istnieje od 1990 roku. Zgodnie z zapisem statutowym Dom przeznaczony jest na pobyt stały dla 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w północnej części miasta Kutna. Budynek mieszkalny otoczony jest pasem zieleni. Ciekawe usytuowanie placówki i wiele malowniczych zakątków pozwalają w ciszy i spokoju obcować z pięknem przyrody. Okoliczne pola i łąki są wspaniałymi terenami do spacerów, relaksu i wypoczynku. Dom posiada rezerwowe zasilanie energetyczne z własnego agregatu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiekt jest wyposażony w system przyzywowo – alarmowy oraz alarmowo – przeciwpożarowy. Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno – opiekuńczych powołanych w Domu Pomocy Społecznej. Pracownik pierwszego kontaktu, współpracując z mieszkańcem, wspiera go we wszystkich jego potrzebach oraz zachęca do udziału w zajęciach kulturalnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz...

Galeria