Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Telefon:
76858 21 64
Strona WWW:
www.dpslp.org.pl

Lokalizacja:

Adres: Benedyktynów 4, Legnickie Pole

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę w ramach funkcjonujących 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Placówka zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające swoich pensjonariuszy. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz psychicznej.

 

W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:

 

 

  • dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność;
  • nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców
  • umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim;
  • wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych;
  • umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.

 

 

Proponując mieszkańcom Domu różne formy terapeutyczne kierujemy się ich sprawnością psycho-fizyczną oraz ich potrzebami w tym zakresie. Uwzględniając powyższe utworzyliśmy szereg pracowni, których liczba systematyczne wzrasta. Największym zainteresowaniem cieszą się: pracownia muzyczna z teatrem, pracownia plastyczna,pracownia dydaktyczna, pracownia rękodzieła artystycznego, pracownia terapii kontaktowej ze zwierzętami, pracownia ceramiczna oraz zajęcia sportowe. Osiągnięcia uzyskane w pracowniach pozwalają mieszkańcom zaistnieć na wystawach, konkursach olimpiadach dając satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie dużej wartości i jej sensu. Odrębną formą terapeutyczną są wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne wycieczki, wyjazdy krajoznawcze rekreacyjne oraz zagraniczne. W przygotowaniu w Domu są jeszcze dwie nowe pracownie stolarska i sala doświadczania świata.

 

 

 

Ideą przewodnią naszych programów terapeutycznych opiekuńczych wychowawczych są zasady normalizacji życia osób niepełnosprawnych przeniesione w warunki domu pomocy społecznej uwzględniające pory dnia, tygodnia, roku, czas na pracę i odpoczynek, prawo do podejmowania samodzielnych decyzji wszystkich wiele innych.

 

We wszystkich zespołach terapeutyczno-opiekuńczych działają łącznie 38 grup liczące od 10 do 16 osób, którymi opiekują się wybrani opiekunowie – wychowawcy. Każdy z mieszkańców ma możliwość wyboru z grona pracowników opiekuna pierwszego kontaktu. Ma też opracowany indywidualny plan wsparcia. Życie w małych rodzinach daje mieszkańcom możliwość lepszego komunikowania się i wzajemnego respektowania potrzeb.

 

 

Nad zdrowiem i samopoczuciem mieszkańców czuwa wysoko wykwalifikowana kadra specjalisów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. W zespołach pracują: pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, fizjoterapeuci, opiekunowie i personel pomocniczy. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na kierunkach związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Co więcej miła i serdeczna atmosfera ośrodka sprawia, że każdy czuje się jak u siebie w domu.

 

 

  • Dla kogo: dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
  • Liczba miejsc: 405