Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (Legnickie Pole)

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę w ramach funkcjonujących 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Placówka zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające swoich pensjonariuszy. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz psychicznej.   W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:     dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów; zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność; nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim; wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych; umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.     Proponując mieszkańcom Domu różne...