Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (Legnickie Pole)

Adres:
Benedyktynów 4, Legnickie Pole
Sprawdź na mapie

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • parking
 • wyżywienie
 • obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • pokój dzienny
 • opieka medyczna
 • biblioteka
 • rehabilitacja
 • kaplica
 • sala terapii zajęciowej
 • kominek, sala z kominkiem
 • winda
 • instalacja przywoławcza
 • placówka dla kobiet
 • placówka dla mężczyzn
 • placówka dla niepełnosprawnych intelektualnie

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę w ramach funkcjonujących 6 zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Placówka zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające swoich pensjonariuszy. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w podnoszeniu sprawności fizycznej oraz psychicznej.   W poszczególnych zespołach realizowane są następujące zadania:     dbałość o stan zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i porad specjalistów; zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, troska o szacunek, godność i intymność; nawiązanie i utrzymanie kontaktów z rodzinami mieszkańców umożliwienie korzystania z wszelkich form terapii na zespole mieszkalnym i poza nim; wspomaganie mieszkańców w wykonywaniu czynności dnia codziennego, uczenie tych czynności, poprawa zdolności do wykonywania czynności samoobsługowych; umożliwienie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturowych.     Proponując mieszkańcom Domu różne...

Galeria