Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce (Lipka)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce
Kościuszki 28
77-420 Lipka

Województwo: Wielkopolskie

Opis obiektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce urzęduje w godzinach:    poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek: 8:00 - 15:00,  środa - piątek od 7:00 do 15:00   GOPS w Lipce oferuje pomoc społeczną w formach:   1) świadczenia pieniężne:   a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, e) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.   2) świadczenia niepieniężne:   a) praca socjalna b) pomoc  rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, c) usługi opiekuńcze, d) specjalistyczne usługi opiekuńcze, e) składki na ubezpieczenie społeczne, f) składki na ubezpieczenie zdrowotne, g) sprawienie pogrzebu, h) poradnictwo specjalistyczne, i) interwencja kryzysowa, j) wspieranie społeczności lokalnej, k) schronienie, j) posiłek, m) niezbędne ubranie, n) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych...

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej w Wielkopolskim