Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego (Łódź)

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Jesli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Łodzi zapewnia  całodobową opieką osobom przewlekle psychicznie chorym. W ramach usług, zaspokajamy potrzeby  osobowe i bytowe w sposób i  w stopniu umożliwiającym mieszkańcom godne życie.   Jednym z najważniejszych zadań Domu jest stworzenie przyjaznego klimatu, pełnego ciepła i miłości, aby jego mieszkańcy mogli stać się prawdziwymi domownikami.  Wspólne przebywanie razem, wspólne działania, dbanie o dom i jego otoczenie, troska o sprawy innych mieszkańców, uroczyste obchodzenie Imienin, urodzin, jubileuszy mieszkańców oraz pracowników sprzyjają tworzeniu się więzi przyjaźni i klimatu prawdziwie rodzinnego.   Miejsca, gdzie przebywają mieszkańcy, czyli pokoje, cały dom i jego otoczenie oraz różnorodne formy terapii, znacząco wpływają na jakość życia mieszkańców  i  sposób przeżywania własnej choroby.   Możliwość wyjścia poza placówkę, wyjazdu na wycieczkę,  spotykania się  z...