6 Dom Pomocy Społecznej (Łódź)

6 Dom Pomocy Społecznej
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

6 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mamy 133 miejsc.   Oferujemy mieszkańcom różne formy spędzania wolnego czasu, uwzględniające ich uzdolnienia, zainteresowania, a także indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne, grupowe i indywidualne; prowadzona jest też terapia przyłóżkowa.   Współpracujemy z innymi instytucjami publicznymi w celu integracji mieszkańców z osobami poza naszym DPS. Organizujemy też imprezy okolicznościowe.