Dom Seniora Centrum Opieki Nasz Dom (Łódź)

Dom Seniora Centrum Opieki Nasz Dom
Jeśli chcesz zobaczyć więcej, zaloguj się przez Facebooka i zobacz szczegóły oferty!

Opis obiektu

Dom Seniora Centrum Opieki Nasz Dom w Łodzi to placówka kameralna, oferująca opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Ośrodek jest nowocześnie wyposażony, pozbawiony barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.   Skala prowadzonej działalności pozwala nam na uwzględnienie w standardzie codziennej opieki indywidualnych uwarunkowań naszych podopiecznych – oczekiwań, preferencji oraz stanu zdrowia. Zatrudniamy doświadczony, doskonale wykwalifikowany personel medyczny, który w sposób profesjonalny sprawuje opiekę, zapewniając Podopiecznym bezpieczeństwo, poczucie godności oraz intymności.   Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez magistra rehabilitacji posiadającego wieloletnie doświadczenie pracy z osobami wymagającymi wsparcia w powrocie do zdrowia i pełnej sprawności m in. po odbytych zabiegach operacyjnych lub udarach.   Ośrodek dysponuje miejscami pobytu dla osób:     chorych na typowe schorzenia wieku starczego (demencja, choroba...