Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży (Łomża)

Wczytywanie mapy

Dane adresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Dworna 23B
18-400 Łomża

Województwo: Podlaskie

Opis obiektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. MOPS może udzielić pomocy społecznej na na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.   Wniosek o przyznanie pomocy można składać:   osobiście u pracownika socjalnego dyżurującego telefonicznie (wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia Formularz telefonicznego zgłoszenia wniosku o pomoc) drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w MOPS

Pozostałe ośrodki pomocy społecznej Podlaskie