Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Telefon:
81855 24 46
Strona WWW:
www.mops-lubartow.pl

Lokalizacja:

Adres: Krzywe Koło 36, Lubartów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Lubartowie oferuje pomoc mieszkańcom miasta, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym a także bezrobotnym. Placówka pomaga potrzebującym odnaleźć się w środowisku i normalnie w nim funkcjonować. Celem Domu Pomocy Społecznej w Lubartowie jest zaspokajanie potrzeb osób potrzebujących a także wsparcie w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. 

 

DDPS zapewnia również:

-usługi opiekuńcze obejmujące: organizowanie pobytu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych, zapewnienie kontaktu z placówkami służby zdrowia, utrzymanie kontaktów z rodziną i środowiskiem, zaspokojenie potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich, zapewnienie bezpiecznego miejsca do przebywania i godnego spędzania czasu;

- wyżywienie, obejmujące śniadania i obiady z możliwością wykupienia tylko zup lub drugiego dania;

- usługi higieniczne.

 

 Pracownicy ośrodka pomagają także swoim podopiecznym złatwiać osobiste sprawy i urzędowe a także pomagają utrzymywać kontakt z rodziną i środowiskiem.